top of page

ווסטה צגה - מרכז פסיכותרפיה מותאמת תרבות 

ווסטה צגה הינו מרכז לאבחון וטיפול נפשי תואם תרבות והקשרי חיים , לאנשים הזקוקים למענה שתואם את אמונתם, תפיסותיהם, ערכיהם ואירועי חיים שונים.

הטיפול במרכז מבוסס על גישות וכלים טיפוליים מותאמים אישית לאדם באשר הוא, בהתייחסות רחבה למאפייני תרבות והקשרי חיים במציאות משתנה.

הגישה מותאמת התרבות מתאימה מאד להתבוננות ההומאנית הוליסטית שמשלבת גישה מערכתית הרואה ומתייחסת לכל רבדי הקיום של האדם. 

https://www.facebook.com/wustetsega

 

59907517_2602516019822856_5088525850408648704_n.jpg
bottom of page