top of page

תרפיה במים

בתהליכים טיפוליים מסוימים אני מציע אפשרות של ה"פסיכו-הידרו-תרפיה" - עבודת גוף במים, המאפשרת העמקה בתהליך הטיפולי באמצעות האיכויות שמביאה התרפיה במים.

​​

DSC_4375-76 (2).jpg
bottom of page