top of page

בתים מאזנים וחלופות אשפוז פסיכיאטרי

 

במסגרת עבודתי כפסיכותרפיסט ומנחה קבוצות במרכז אשפוז יום ובית מאזן פרטי כחלופת אשפוז פסיכיאטרי,

הייתי שותף למערכת בה ניצב המטופל-האדם במרכז ולא האבחנה, מודל העבודה הטיפולית מתבסס על התבוננות הוליסטית על צרכיו ומטרותיו, עבודת הצוות הטיפולית כוללת מגוון שיטות טיפול המותאמות לעל ידי מגוון קבוצות טיפוליות ומטפלים המתמחים בתחומים טיפול הוליסטיים,גוף-נפש,פסיכותרפיסטים ובפיקוח פסיכיאטרי.

אינפורמציה על בתים מאזנים :

https://www.gov.il/he/pages/ballancing-homes

bottom of page