top of page

הזמנה

 

”כולנו זקוקים למגע, כולנו זקוקים לחסד“

טיפול בשבילי הוא קודם כל להפגש.

זה לפעמים מאד לא פשוט להפגש, להפגש באמת, לפגוש באמת, מקומות כואבים וקשים.

קשה לפעמים להאמין, שמה שיש בפנים הוא ראוי, בעל ערך, בעל זכות להתקיים בעולם הזה.

המפגש הוא לפעמים עם הכאב, לפעמים עם חלקים בי שקשה לי לאהוב, לפעמים עם משהו בלתי נסבל.

שאלה שחוזרת הרבה היא מה הטעם, ואיך זה בכלל יכול לעזור. יש הרבה כוחות וסיבות למה לא, למה לא להגיע לטיפול.

אבל יש משהו שבכל זאת מושך לבדוק את האפשרות הזו, לקרוא את המילים האלו.

הדבר הזה הוא הכוח שרוצה שינוי, שמאמין בהתפתחות, בכוח החיים.

אני חוויתי כאב בחיי ומתוכו אני יודע שלהיות בטיפול, להיות עם אדם נוסף שיחד איתו אפשר להסכים לתת לכאב מקום ומרחב להיות, מפנה מקום גם לטוב שבחיים.

אני מזמין לבחור באפשרות לטוב יותר .

לתיאום פגישה 0543-764912

bottom of page